Otisk

Otisk

GHN Management Service GmbH & Co. KG

Christensenstraße 7
95463 Bindlach
Tel .: 09208 57 00 11
Fax: 09208 57 00 50

E-mail: info@ghn-verwaltungsservice.de

 

Vedení: generální ředitel: Ernst Neumann

Odpovědný za texty a obrázky: Ernst Neumann

Sídlo: Bindlach, rejstříkový soud v Bayreuthu, HRB 5329

 

ID pro daň z prodeje
Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 229160223
 

Dementi

1. Obsah online nabídky
Autoři nenesou žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorům, které odkazují na věcnou nebo nehmotnou povahu, které byly způsobeny použitím nebo zneužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny, ledaže by autoři prokázali tuto úmyslnou nebo hrubou nedbalost Porucha je přítomna.

2. Odkazy a odkazy
Autoři tímto výslovně prohlašují, že v době propojení nebyly na příslušných odkazovaných stránkách uvedeny žádné nelegální obsahy. Autoři dále prohlašují, že nemají žádný vliv na současný a budoucí design ani na obsah odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancují od veškerého obsahu všech propojených / propojených stran, které byly po nastavení propojení změněny. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužíváním uvedených informací, odpovídá poskytovatel uvedené stránky, a nikoli ti, kteří pouze odkazují na příslušnou publikaci.

3. Autorská práva
Autoři se snaží dodržovat autorská práva na grafiku, zvukové dokumenty a texty použité ve všech publikacích, používat vlastní grafiku, zvukové dokumenty a texty nebo používat grafiku, zvukové dokumenty a texty bez licence. Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotnými autory zůstávají výlučně autory stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autorů.

4. E-mail
Jsou – li dotazy nebo jiné zprávy zasílány společnosti GHN Verwaltungsservice GmbH & Co. KG e-mailem , je třeba vzít v úvahu, zejména při přenosu citlivých údajů, že je technicky možné, aby si třetí strany tyto údaje bez povolení přečetly nebo upravily.

5. Právní účinek výboru pro ručení
Zřeknutí se odpovědnosti je třeba považovat za podstatný základ informací poskytnutých autory na těchto webových stránkách. Pokud by části nebo jednotlivé formulace prohlášení o vyloučení odpovědnosti neměly, již nadále nebo zcela neodpovídaly platné právní situaci, zbývající části odmítnutí odpovědnosti zůstávají nedotčeny svým obsahem a platností. Neúčinné části je třeba přehodnotit a použít podle sledovaného účelu autorů právní situace.