Obchodní partner

Obchodní partner

Dílčí procesy v operativním obchodě střižené na míru

Důležité správní úkony jako finanční účetnictví, mzdové vyúčtování, selekce a kvalifikace adres mohou být zadány externím firmám, aby se interní tým mohl soustředit na klíčové činnosti jako získávání zakázek, dispozici nebo podporu zaměstnanců. Jako Váš partner nabízející služby Vám můžeme pomoci, abyste své správní úkony buďto interně optimalizovali, nebo zadali jako službu externě. To má vysokou hodnotu hlavně pro KMU a start-up. Od spoluúčasti až po vybudování a vývoj operativního obchodu – G.H.N. je tím pravým obchodním partnerem pro Vás! Na cestě ke kooperaci, resp. k samostatnosti Vás musí doprovázet spolupráce založená na důvěře a vzájemný respekt. Oba partneři přinášejí rozdílné kompetence a schopnosti – Vy kompetence v oblasti odbytu a my v oblasti organizace a případně financování. Zvláště při zakládání nových firem je nutné zvládat organizační nároky a postarat se o solidní financování. Tyto překážky často brání potenciálním podnikatelům v jejich cestě k samostatnosti. Přesně v tomto bodě můžeme nabídnout podporu a pomoc.