Partner biznesowy

Partner biznesowy

Dostosowane do potrzeb podprocesy w biznesie operacyjnym.

Niezbędne zadania administracyjne, takie jak rachunkowość finansowa, rachunkowość wynagrodzeń, wybór adresów i kwalifikacje mogą być zlecane na zewnątrz, aby zespół wewnętrzny mógł skupić się na podstawowych działaniach, takich jak pozyskiwanie klientów, planowanie lub wsparcie pracowników. Jako Państwa partner serwisowy możemy Państwu pomóc albo zoptymalizować pracę administracyjną wewnętrznie, albo świadczyć ją jako usługę. Przynosi to szczególnie duże korzyści dla MŚP i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. G.H.N. jest Twoim partnerem biznesowym – od udziału do założenia i rozwoju działalności operacyjnej! Droga do współpracy lub niezależności musi opierać się na zaufanej współpracy i wzajemnym szacunku. Obydwaj partnerzy wnoszą różne kompetencje i umiejętności – Ty masz kompetencje sprzedażowe, my organizujemy i w razie potrzeby finansujemy. Szczególnie w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność ważne jest sprostanie wyzwaniom organizacyjnym oraz zapewnienie solidnego finansowania. Przeszkody te często uniemożliwiają potencjalnym przedsiębiorcom podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek. Dokładnie tutaj możemy wspierać i towarzyszyć.