Grupa przedsiębiorstw

Nasza filozofia i historia!

1996 Powstają pierwsze spółki grupy GHN. Wchodząc na rynek pracy tymczasowej, udało nam się wesprzeć firmy wykwalifikowanymi specjalistami w środowisku regionalnym i ponadregionalnym. Od samego początku praca tymczasowa koncentrowała się na specjalistach handlowych i personelu pielęgniarskim dla osób starszych. Filozofią firmy, która obowiązuje do dziś, było i jest oferowanie klientom wysokiej jakości i niezawodności oraz ponadprzeciętnego wynagrodzenia dla pracowników.

2001 W celu uzyskania dodatkowej przewagi konkurencyjnej dzięki efektywnym procesom administracyjnym, nasza firma tworzy własne oprogramowanie. Umożliwia nam to optymalizację procesów w ramach działalności operacyjnej w zakresie zatrudnienia tymczasowego. Wynikiem tego jest nasz program komputerowy “ProZeDa”, który jest rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb zatrudnienia tymczasowego i jest obecnie wykorzystywany w wielu firmach.

 

2006 Grupa GHN poszerza swoje portfolio o usługi doradcze w zakresie organizacji, strategii i optymalizacji sprzedaży. Oznacza to, że od teraz udostępniamy nasze know-how również innym firmom zajmującym się zatrudnieniem tymczasowym.

 

2011 Rozszerzamy naszą działalność o inwestycje na poziomie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że możemy wspierać firmy o ustalonej pozycji jako partnerzy do współpracy lub firmy rozpoczynające działalność jako wsparcie finansowe i pomoc w rozpoczęciu działalności. Efekty synergii, które można osiągnąć dla obu stron dzięki temu rodzajowi współpracy, są znaczne.

 

2012 Poszerzamy nasze portfolio o rekrutację na stanowiska kierownicze. W tym celu tworzymy markę NCQuadrat – nasze usługi obejmują IT, administrację i inżynierię.

 

2016 Po raz pierwszy liczba naszych pracowników przekracza próg 200 osób zatrudnionych na czas określony. W trudnym środowisku, w którym brakowało wykwalifikowanych pracowników, byliśmy w stanie zatrudnić pracowników spełniających nasze standardy jakości, szczególnie w sąsiednich krajach UE.

Perspektywa: W przyszłości będziemy się rozwijać i wspierać naszych klientów jako niezawodny i lojalny partner.