Software

Software

Optimalizace procesů díky našemu vysoce efektivnímu IT systému ProZeDa

Pod vedením pana Rolanda Häußingera vyvinula společnost GHN-Firmengruppe do roku 2001 software „ProZeDa“ pro odbyt, správu a kontrolu, který je přesně přizpůsoben potřebám personálních agentur. Jedním programem jsou tak prováděny a optimalizovány veškeré procesy operativního obchodu a je vytvářen spolehlivý základ pro strategická rozhodnutí. Administrativní náročnost představuje pro personální agentury přímo enormní časovou zátěž, především kvůli právním rámcovým podmínkám. Proto jsme se soustředili na to, abychom minimalizovali časovou náročnost administrativních činností a využili stávající zdroje pro smysluplnější činnosti, jako jsou např. získávání zakázek a podpora zákazníků a zaměstnanců. Software jsme samozřejmě automaticky propojili se mzdovým a finančním účetnictvím, aby mohly být všechny činnosti efektivně vykonávány z jednoho místa. V rámci kontrolní činnosti jsme díky integrované předběžné kalkulaci a kontrolní kalkulaci zajistili, že máte kdykoliv přehled o výnosnosti zakázek a práce zaměstnanců, a tím i zároveň kontrolu nad těmito údaji.

 

Z praxe pro praxi

 

Prozeda zjednodušuje a optimalizuje klíčové procesy personálních agentur a představuje tak přímý přínos k vytváření hodnoty. Vy a Vaši zaměstnanci se soustředíte na ty činnosti, které nemůže vykonávat software – kontakt se zákazníky, podpora zaměstnanců a řešení nastalých situací. Ve všem ostatním Vám Prozeda pomůže se zjednodušením procesů a s trvalým zvýšením jejich bezpečnosti. Tým vývojářů z GHN Business Partner již 26 let nepřetržitě pracuje na zlepšení a optimalizaci tohoto speciálního softwaru. Hlavními faktory úspěchu softwaru Prozeda se staly úzká spolupráce s uživately a s léty se prohlubující vhled do požadavků a problémů personálních agentur. Na tomto úspěchu se podílel celý tým vývojářů a poradců. Do softwaru Prozeda jsou přes „Interfaces“ zapojeny i důležité mezioborové dodatečné programy jako mzdové a platové vyúčtování a finanční účetnictví. Pro další informace o softwaru Prozeda si můžete stáhnout naši brožurku ve formátu PDF zde.