co je to Zeitarbeit

Zaměstnání pod agenturou neboli “Zeitarbeit” je v dnešní době nejčastějším typem zaměstnání, které využívají cizinci pro práci v Německu. V České republice tímto způsobem často pracují cizinci z východu – např. Ukrajinci, Bulhaři, Rumuni atd.

Výraz “Zeitarbeit” se často překládá jako “dočasná práce”, ale to vůbec nemusí pro jednotlivého zaměstnance znamenat nejistotu do budoucna. Člověk, který je zaměstnancem agentury, je totiž takovým dočasným pracovníkem zákazníka, který si ho u agentury objedná.

On sám má totiž s agenturou uzavřenou smlouvu, kterou je jejím zaměstnancem na plný úvazek, s běžným fondem dovolené, nemocenské, důchodového pojištění a dalších sociálních jistot.

Dobře fungující agentura se stará o to, aby její jednotliví zaměstnanci měli pořád zajištěné uplatnění – ve chvíli, kdy skončí úkol u jednoho zákazníka, již pro něj mají v záloze nebo plánu nového.

V případě, že dojde k výjimečnému výpadku z různých důvodů, využijí zaměstnanci agentury hodiny ze svého fondu přesčasových hodin, aby nepřišli výdělek.