Co je to “Zeitarbeit”?

muzi_na_strese

Zaměstnání pod agenturou neboli “Zeitarbeit” v dnešní době patří mezi častý typ zaměstnaneckého poměru, který využívají cizinci pro práci v Německu. Výraz “Zeitarbeit” se často překládá jako “dočasná práce”, ale to vůbec nemusí pro jednotlivého zaměstnance znamenat nejistotu do budoucna. Člověk, který je zaměstnancem agentury, je totiž takovým dočasným pracovníkem zákazníka, který si ho u agentury objedná.

On sám má totiž s agenturou uzavřenou smlouvu, kterou je jejím zaměstnancem na plný úvazek, s běžným fondem dovolené, nemocenské, důchodového pojištění a dalších sociálních jistot.
Dobře fungující agentura se stará o to, aby její jednotliví zaměstnanci měli pořád zajištěné uplatnění – ve chvíli, kdy skončí úkol u jednoho zákazníka, již pro něj mají v záloze nebo plánu nového.

A pokud přeci jen nastane krátkodobý výpadek, využijí zaměstnanci agentury hodiny ze svého fondu přesčasových hodin a vezmou si přechodné volno. Tento fond, zkratkou označovaný jako AGZ, základně nastavujeme na 150 hodin a zaměstnanec si do něj průběžně střádá.

Detailnější podmínky blíže specifikuje kolektivní ujednání pro pracovní agentury označované jako IGZ – a o něm se detailněji rozepíšeme v dalších příspěvcích!