Impressum

Impressum

GHN Verwaltungsservice GmbH & Co. KG

Christensenstraße 7
95463 Bindlach
Tel.: 09208 57 00 11
Fax: 09208 57 00 50

E-Mail: info@ghn-verwaltungsservice.de

 

Kierownictwo: Dyrektor Zarządzający: Ernst Neumann

Odpowiedzialny za teksty i zdjęcia: Ernst Neumann.

Siedziba spółki: Bindlach, Register Court Bayreuth, HRB 5329

 

Identyfikator podatku od sprzedaży
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 229160223
 

Disclaimer

1. Treść oferty online
Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autorów z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony autorów.

2. Odniesienia i powiązania
Autorzy niniejszym wyraźnie oświadczają, że w momencie tworzenia linków, strony, do których odnoszą się linki, nie zawierały nielegalnych treści. Autorzy oświadczają ponadto, że nie mają żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt lub zawartość stron, do których prowadzą linki. W związku z tym dystansują się one niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linków. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie ten, który jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawa autorskie
Autorzy starają się uwzględnić we wszystkich publikacjach prawa autorskie użytych wykresów, dokumentów i tekstów w formie gliny/tonów, korzystać z dostarczonych przez siebie wykresów, dokumentów w formie gliny/tonów i tekstów lub powrócić do wykresów bezlicencyjnych, dokumentów w formie gliny/tonów i tekstów. Prawa autorskie do publikowanych obiektów stworzonych przez samych autorów pozostają wyłącznie w rękach autorów stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

4. E-mail
Jeżeli do firmy GHN Verwaltungsservice GmbH & Co. KG zostaną wysłane pytania lub inne wiadomości pocztą elektroniczną, należy pamiętać, w szczególności przy przekazywaniu danych szczególnie chronionych, że odczytanie lub zmiana takich danych przez osoby trzecie może być technicznie możliwe bez upoważnienia.

5. Ważność prawna komisji ds. odpowiedzialności.
Zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako istotną podstawę informacji udostępnianych przez autorów na tych stronach internetowych. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, to fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części. Nieskuteczne części należy przemyśleć i zastosować zgodnie z sytuacją prawną i celem, do którego dążą autorzy.